Wskaźniki

A A A

Strona główna » Wskaźniki

Ubezpieczenie rentowe
Stopa % Obowiązuje
8 od 01.02.2012
6 01.01.2008 - 31.01.2012
10 01.01.2007 - 31.12.2007
13 01.01.1999 - 31.12.2006

 

Ubezpieczenie rentowe
Okres Stawka Pracownik Pracodawca
od 01.02.2012 8 % 1,5 % 6,5 %
01.01.2008 - 31.01.2012 6 % 1,5 % 4,5 %
01.01.2007 - 31.12.2007 10 % 3,5 % 6,5 %
01.01.1999 - 31.12.2006 13 % 6,5 % 6,5 %

 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  85'528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'528 zł   14'839 zł 02 gr plus 32% nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna 46 zł 33 gr
Roczna 556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3.091 zł

 

 Wynagrodzenie minimalne

Stawka Obowiązuje od
1.386,00 zł 01.01.2011
1.500,00 zł 01.01.2012

 

Wynagrodzenie przeciętne

Stawka Okres
3.586,75 zł IV kwartał 2011

 

Zryczałtowane koszty PIT

Stawka Podstawa naliczenia
50% Przychód z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela.
50% Przychód z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.
50% Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
20% Przychód pomniejszony o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 (m.in. działalność artystyczna, naukowa, sportowa, przychody arbitrów, biegłych, inkasentów, przychody z umów zlecenia i o dzieło)

 

Zasiłki

Waloryzacja zasiłku chorobowego 97,9 % IV kw. 2011
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 68,00 zł 01.11.2009
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 91,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 98,00 zł
Limit dochodu 504,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 583,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006r.

 

ZUS - stopy procentowe

Ubezpieczenie emerytalne 19,52 01.01.1999
Ubezpieczenie rentowe 8 01.02.2012
6 01.01.2008
Ubezpieczenie chorobowe 2,45 01.01.1999
Ubezpieczenie wypadkowe* 1,67 01.04.2009
1,93 01.04.2012
Ubezpieczenie zdrowotne 9 01.01.2007
Fundusz Pracy 2,45 01.01.1999
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10 01.01.2006
Fundusz Emerytur Pomostowych FEP 1,5 01.01.2010
Wynagrodzenie za przekazanie składki zdrowotnej - 01.04.2003
Wynagrodzenie za wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego 0,10 01.01.1999
Ograniczenie podstawy wymiaru ubezpieczenia chorobowego 250,00 01.11.1999

 

Ograniczenia składek ZUS

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2012 105.780,00 zł III-V.2012 8.966,88 zł

 

Ograniczenie emerytury

28.444,40 zł 52.824,80 zł 2011
2.510,80 zł 4.662,80 zł 01.03.2012
Strona głównaDrukujPDF

Wskaźniki 2019

Kursy walut

Kursy walut - Notowanie z 2019-10-18
USD 3,8503 0.35% 0.0135 zł
EUR 4,2844 0.01% 0.0005 zł
CHF 3,8969 0.17% 0.0067 zł
GBP 4,9671 0.43% 0.0215 zł

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
subskrybuj nasz newsletter

Portal - Program Pit to serwis internetowy zawierający Poradniki oraz Aktualności Podatkowe. Zapraszamy serdecznie do Pobrania darmowego programu do rozliczania PIT za rok 2014. Nasz program pit do roliczenia za rok 2014 gwarantuje Państwu łatwe i szybkie wypełnienie każdego PIT-a. Proponowany przez nas program do rozliczeń PIT to najwyższa jakość na rynku. Profesjonalne wykonanie i intuicyjna obsługa – tym cechuje się nasz darmowy program pit.