Deklaracje PIT

A A A

Strona główna » Deklaracje » Deklaracje PIT

Deklaracje   Opis deklaracji
PIT-2 (3)   Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (3)   Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (6)   Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (3)   Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4R (3)   Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (9)   Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (1)   Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (5)   Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (19)   Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (5)   Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (6)   Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (9)   Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (6)   Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 
PIT-19A (5)   Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6)   Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (16)   Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (13)   Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (11)   Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (17)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-36L (7)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
PIT-37 (17)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-38 (7)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
PIT-39 (3)   Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
PIT-40 (17)   Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (16)   Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (11)   Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (22)   Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
PIT/M (5)   Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (18)   Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT-R (15)   Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT/Z (3)   Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4)   Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (8)   Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (4)   Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
IFT/A (2)   Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania
PIT-AZ (1)   Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
AZ-O (1)   Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
Strona głównaDrukujPDF

Wskaźniki 2019

Kursy walut

Kursy walut - Notowanie z 2019-10-18
USD 3,8503 0.35% 0.0135 zł
EUR 4,2844 0.01% 0.0005 zł
CHF 3,8969 0.17% 0.0067 zł
GBP 4,9671 0.43% 0.0215 zł

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
subskrybuj nasz newsletter

Portal - Program Pit to serwis internetowy zawierający Poradniki oraz Aktualności Podatkowe. Zapraszamy serdecznie do Pobrania darmowego programu do rozliczania PIT za rok 2014. Nasz program pit do roliczenia za rok 2014 gwarantuje Państwu łatwe i szybkie wypełnienie każdego PIT-a. Proponowany przez nas program do rozliczeń PIT to najwyższa jakość na rynku. Profesjonalne wykonanie i intuicyjna obsługa – tym cechuje się nasz darmowy program pit.