Aktualne przepisy

A A A

Strona główna » Akty prawne » Aktualne przepisy


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz.pdf

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pobierz.pdf

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz.pdf

Ustawa o podatku od spadków i darowizn pobierz.pdf

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierz.pdf

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym pobierz.pdf

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych pobierz.pdf

Ustawa o rachunkowości pobierz.pdf

05.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

(Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1619)

05.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

(Dz.U. 2011 nr 274 poz. 1621)

02.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

(Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1677)

02.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

(Dz.U. 2011 nr 280 poz. 1647)

01.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

(Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1635)

01.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

(Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1636)

01.01 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

(Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1637)

01.01 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

(Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1348)

01.01 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1059)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania

(Dz.U. 2011 nr 239 poz. 1427)

01.01 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

(Dz.U. 2011 nr 136 poz. 799)

01.01 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

(Dz.U. 2011 nr 273 poz. 1616)

31.12 Rozporządzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych

(Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1580)

29.12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską

(Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1702)

29.12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

(Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1701)

29.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

(Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1683)

27.12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

(Dz.U. 2011 nr 267 poz. 1580)

20.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

(Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1566)

13.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami

(Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1537)

08.12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

(Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1515)

07.12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

(Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1505)

07.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Dz.U. 2011 nr 251 poz. 1509)

06.12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przekazania mienia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

(Dz.U. 2011 nr 256 poz. 1535)

04.12 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1389)

02.12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych

(Dz.U. 2011 nr 261 poz. 1559)

02.12 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

(Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1469)

 

Strona głównaDrukujPDF

Wskaźniki 2019

Kursy walut

Kursy walut - Notowanie z 2019-10-18
USD 3,8503 0.35% 0.0135 zł
EUR 4,2844 0.01% 0.0005 zł
CHF 3,8969 0.17% 0.0067 zł
GBP 4,9671 0.43% 0.0215 zł

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?
subskrybuj nasz newsletter

Portal - Program Pit to serwis internetowy zawierający Poradniki oraz Aktualności Podatkowe. Zapraszamy serdecznie do Pobrania darmowego programu do rozliczania PIT za rok 2014. Nasz program pit do roliczenia za rok 2014 gwarantuje Państwu łatwe i szybkie wypełnienie każdego PIT-a. Proponowany przez nas program do rozliczeń PIT to najwyższa jakość na rynku. Profesjonalne wykonanie i intuicyjna obsługa – tym cechuje się nasz darmowy program pit.